Instalacje transportu pneumatycznego – urządzenia

Klapy lato-zima

Klapa LATO-ZIMA, stosowana jest w instalacjach nisko i średniociśnieniowych. Klapa przełącza strumień powietrza pomiędzy dwoma wylotami trójnika, w którym jest zamontowana. Tworzy ona powietrzny zawór trójdrogowy przełączany ręcznie, pneumatycznie lub elektrycznie. W zależności od pory roku klapa kieruje powietrze z instalacji filtracyjnej do hali lub na zewnątrz.

Klapa montowana na przewodach poziomych. Klapa zaprojektowana do kanału prostokątnego. Wymiary klapy są uzależnione od wydatku instalacji. Zawrócenie powietrza na halę może nastąpić tylko w przypadku, gdy stopień oczyszczenia powietrza do pozostałości pyłu wynosi 0,1 mg/ m3 pyłu, czyli zostanie spełniony podstawowy wymóg umożliwiający pełną recyrkulację powietrza.  Nieznaczna zawartość pyłu w powietrzu odseparowanym w filtrze pozwala na pełny powrót powietrza na halę produkcyjną, co zapewnia znaczne oszczędności energii zużywanej na ogrzewanie oraz równoważy bilans powietrza w hali produkcyjnej.

 

Materiał:

  • Trójnik: Blacha ocynkowana grubość 1,2 mm,
  • Klapa lato-zima blacha ocynkowana grubość 1,2 mm,
  • Elementy wzmocnień blacha czarna 3 do 6 mm.

 

Warianty występowania klap:

  • Z przepustnicami żaluzjowymi sterowanymi poprzez siłowniki pneumatyczne lub elektryczne,
  • Możemy również wykonać trójnik z klapą lato/zima – zamontowaną wewnątrz przepustnicą jednopłaszczyznową.
klapa lato-zima

Trójnik na poniższym rysunku jest tylko szkicem poglądowymklapa lato-zima

 

pdf_iconKlapa lato-zima

 

 

Klapa lato-zima – galeria

[Not a valid template] wstecz
Chcesz się z nami skontaktować? Masz pytania?