Instalacje transportu pneumatycznego – urządzenia

Klapy p.poż.

Projektując instalacje dbamy o bezpieczeństwo przeciwpożarowe  obiektu.

Każda instalacja w której występuje powrót powietrza do hali produkcyjnej jest wyposażona w certyfikowaną klapę przeciwpożarową. Rodzaj zabezpieczenia jest każdorazowo konsultowany z zespołem specjalistów firmy Mercor, w zależności od warunków i parametrów pracy klapy.

Poniżej charakterystyka często stosowanych rozwiązań.

Dostarczane przez nas klapy p.poż o odporności ogniowej 90 oraz 120 min wraz z certyfikatami dopuszczającymi, stosowane są dla powietrza „czystego” bądź odfiltrowanego.

Zastosowanie

Klapy przeciwpożarowe są przeznaczone do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenieniem się ognia i dymu przewodami powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji.

Montowane są na granicach stref ogniowych oraz w miejscach przejść przewodów wentylacyjnych przez ściany ogniowe. Klapy p.poż z napędem elektrycznym mogą być wykonane i zastosowane do funkcji oddymiania.

Konstrukcja

  • Wykonanie standardowe

Obudowa oraz osłona przegrody zamykającej klapę wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej.

Przegroda zamykająca wykonana jest z płyty ognioodpornej i osadzona w obudowie na mosiężnych łożyskach ślizgowych.

Klapa przeciwpożarowa wyposażona jest w szklaną wkładkę topikową (element termiczny), której pęknięcie pod wpływem temp. 72±5°C powoduje zamknięcie klapy.

Istnieje możliwość wykonania klap z termoelementem dla temp. od 40°C do 300°C w zakresach co 10°C.

  • Wykonanie specjalne

Obudowa oraz osłona przegrody zamykającej klapę, jak również wszystkie wewnątrz znajdujące się elementy, wykonywane są z blachy stalowej kwasoodpornej gat. 1H18N9T.

Wszystkie elementy zewnętrzne wykonywane są z blachy stalowej ocynkowanej. Łożyska jak w wykonaniu standardowym.

Montaż

Klapy przeciwpożarowe. V260M oraz RK333M mogą być montowane zarówno w płaszczyźnie pionowej jak i w poziomej niezależnie od kierunku przepływu powietrza, pod warunkiem, że oś przegrody zamykającej klapy usytuowana jest poziomo i umożliwiony jest dostęp do obsługi klapy.4.0 Rodzaje wykonywanych klap przeciwpożarowych

  • Klapy przeciwpożarowe o przekroju prostokątnym – typ V 260M posiadające klasę odporności ogniowej EI90
  • Klapy przeciwpożarowe o przekroju kołowym – typ RK 333M posiadające klasę odporności ogniowej EI120
  • Klapy przeciwpożarowe o przekroju kwadratowym z przyłączeniami o przekroju kołowym – typ V 260MR5.0 Warianty wykonania (w zależności od rodzaju napędu)

Wszystkie wymienione w pkt. 4.0 rodzaje klap przeciwpożarowych mogą być wykonane wg następujących wariantów:

Wariant H0

Z mechanizmem dźwigniowo – sprężynowym, otwieranie ręczne z równoczesnym napinaniem sprężyny. W pozycji otwartej klapa utrzymywana jest przez zaczep zawieszony na termoelemencie mechanicznym. Zamknięcie przegrody odcinającej klapy może nastąpić w wyniku:

  • ręcznego zwolnienia dźwigni ze zwalniacza – umożliwia okresowe zamknięcie przegrody w celu skontrolowania działania klapy.
  • podniesienia się temperatury przepływającego powietrza, do temperatury, w której pęka szklany element termiczny (standard 72±5°C).

Wariant HE

Z z mechanizmem dźwigniowo – sprężynowym, klapa działająca jak w wykonaniu HO.

Dodatkowo zamontowany jest wyłącznik krańcowy informujący o położeniu przegrody zamykającej klapy, jak również dający możliwość wykorzystania go w układach sterowania.

Wariant MR

Z mechanizmem dźwigniowo – sprężynowym, otwieranie ręczne jak dla wariantu HO.

W pozycji otwartej klapa utrzymywana jest przez elektromagnes połączony z instalacją elektryczną poprzez termoelement elektryczny z wyłącznikiem krańcowym (napięcie 24V= lub 220 V~). Zamontowany dodatkowo wyłącznik krańcowy informuje o położeniu przegrody zamykającej klapy, jak również daje możliwość wykorzystania go w układach sterowania. Zamknięcie się przegrody może nastąpić w wyniku:

  • przerwania dopływu prądu do elektromagnesu zainstalowanym w obwodzie wyłącznikiem reagującym na sygnał od czujnika dymu lub inny (możliwość okresowego sprawdzenia).
  • podniesienia się temperatury powietrza do temperatury, w której zadziała element termiczny i przerwie dopływ prądu.

Wariant ER

Otwieranie i utrzymanie klapy w pozycji otwartej siłownikiem elektrycznym (napięcie zasilania 24V~/= lub 220 V~). Napęd przestawia przegrodę klapy do pozycji otwartej, napinając równocześnie sprężynę powrotną. Przy zaniku napięcia zasilania, zmagazynowana w napiętej sprężynie energia przywraca przegrodę klapy do jej położenia zamkniętego. Siłownik podłączony jest do instalacji elektrycznej poprzez termoelement elektryczny z wyłącznikiem krańcowym, dającym możliwość wykorzystania go w układach sterowania. Klapa z tym napędem może być wykonana w funkcji oddymiania.

Z siłownikiem BELIMO: BF24 lub BF230

Typoszereg produkowanych klap przeciwpożarowych o przekroju kołowym typ RK 333M

Wszystkie wymienione warianty wykonania produkowane są o następujących średnicach:

Ø 100, Ø 125, Ø 160, Ø 200, Ø 250, Ø 315, Ø 400, Ø 500.

Całkowita długość klapy (niezależnie od średnicy) L = 333 mm.

Połączenie z przewodami instalacji wentylacyjnej: mufowo-nyplowe.

Klapy o średnicy Ø 400 i Ø 500 mm wyposażone są dodatkowo w kołnierze usztywniające wg systemu METU.

 

Klapy p.poż o przekroju kołowym lub prostokątnym

wstecz
Chcesz się z nami skontaktować? Masz pytania?