Instalacje transportu pneumatycznego – urządzenia

Rozdzielacze i kanały zlotowe

W wyniku potrzeb klientów rozszerzyliśmy zakres projektowanych i wytwarzanych urządzeń o rozdzielacze zsypowe wraz z dostosowanymi do potrzeb instalacji kanałami zlotowymi.
Parametry rozdzielaczy zsypowych:

  • są przeznaczone do rozdziału transportowanego materiału pomiędzy kilka odbiorników, przekierowaniu materiału w zależności od potrzeb technologicznych instalacji,
  • wykonywane jako elementy spawane, z przegrodą służącą do rozdziału zamontowaną wewnątrz rozdzielacza,
  • rozdzielacze spawane są produkowane z blach 2,0-4,0mm z przegrodą z blachy 4,0-6,0 mm,
  • mogą być dostarczane z siłownikiem pneumatycznym lub elektrycznym
  • mogą być również sterowane ręcznie.

 

Rozdzielacze zlotowe w układzie transport pneumatyczny lub grawitacyjne opadanie frakcji

[Not a valid template]

 

Rozdzielacze sterowane ręcznie, pneumatycznie, elektrycznie, wielkość dostosowana do instalacji w której rozdzielacz ma być zamontowany.

Rozdzielacze i kanały zlotowe
Rozdzielacze i kanały zlotowe

 

Rozdzielacze i kanały zlotowe – przykładowe realizacje

[Not a valid template] wstecz
Chcesz się z nami skontaktować? Masz pytania?